ยี่ห้อ

ประกาศ : กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

อายุ การใช้งงาน 3 เดือน เหตุผลที่ขายเพราะ เจอตัวที่ถูกใจกว่าเลยซื้อตัวใหม่ ตัวนี้เลยตั้งทิ้งไว้

4,000฿