รุ่น

ประกาศ : มิกเซอร์

เป็น controller ขนาดเล็ก ใช้ map คู่กับโปรแกรมแต่งเพลงได้มากมาย

1,400฿