ประกาศ : ประกาศทั้งหมด ของ : สรนันท์ เทียมถม

ซื้อมาไม่ค่อยได้เล่นเลย ซื้อมาเมื่อปีทีาแล้ว อยากขายเพราะเอาเงินไปลงทุนใหม่

12,000฿