รุ่น

ประกาศ : มิกเซอร์

มิกเซอร์ myNPE M-12 FX USB 12 Channelพร้อมช่องต่อ USB ออกแบบสวยงามด้วยขอบอลูมิเนียมสีขาว

7,500฿

มิกเซอร์myNPE M-16 FX USB 16 Channel สินค้าใหม่ พร้อมช่องต่อ USB ออกแบบสวยงามด้วยขอบอลูมิเนียมสีขาว

8,900฿