รุ่น

ประกาศ : มิกเซอร์

มิกเซอร์ myNPE M-12 FX USB 12 Channelพร้อมช่องต่อ USB ออกแบบสวยงามด้วยขอบอลูมิเนียมสีขาว

7,500฿