ประกาศ : คาฮอง

แถมกระเป๋าถือ-คาดไหล่ สภาพใหม่มาก ไม่เคยได้ใช้ เก็บไว้ในกระเป๋าตลอด

1,200฿